Keno gra karciana

  1. 200 Bonus Za Powitanie W Kasynie: MYB casino w ramach działalności.
  2. Darmowe Spiny Za Rejestrację Bez Depozytu Lipiec 2024 - Konkurencja wśród nich jest dość sztywna, ponieważ spieszą się, aby opracować nowe i ekscytujące funkcje, które pomogą im przyciągnąć nowych graczy.
  3. Kasyno Online Cmt Cüzdan Bez Weryfikacji: Gamdom bitcoin casino oferuje imponującą gamę gier kasynowych dzięki współpracy z ponad 30 szanowanymi programistami.

Hazardowe sloty bez rejestracji do gier

Gry Hazardowe Bitcoin
Automat online Romance V jest wyposażony w powszechnie używaną siatkę play z 5 bębnami i 3 rzędami z 10 liniami wygrywającymi.
Ethereum Casino Bonus Za Rejestracje
Pasjans freecel- to nic innego niż połączenie pasjansa pająka z klondikiem..
Jest to automat online odpowiedni dla tych, którzy kochają hiszpańską kulturę, zwłaszcza taniec flamenco i walki byków.

Sloty do gier jak grać zeby wygrać 2023

Online Kasyno Gry Za Darmo
Aby zwiększyć widoczność, wystarczy kliknąć przycisk pełnoekranowy w prawym górnym rogu.
Dolly Casino Kod Promocyjny
W lewym dolnym rogu znajdują się ikony informacyjne i szczegółowe zasady dotyczące każdego z bonusów.
Casino Online Wplata Przelewy24 Bez Weryfikacji

Informacje

STATUT
Morgan Club Poland
(tekst jednolity)

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Morgan Club Poland w skrócie „MCP”, jest własnością prywatną, mogąca prowadzić działalność
gospodarczą, niekonkurencyjną dla dealerów MORGAN MOTORS.
Działalność MCP ma na celu:
a. Budowę społeczności składającej się z miłośników i użytkowników samochodu marki Morgan
b. Popularyzację i promowanie wiedzy technicznej dotyczącej samochodów marki Morgan,
c. Upowszechnianie i rozwijanie wśród społeczeństwa kultury motoryzacyjnej oraz podejmowanie
wszelkich działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
§ 2.

1. Nadzór nad projektem sprawuje ustalony Zarząd projektu, składający się z Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego oraz Skarbnika, wskazany w załączniku
§ 3
Idea MCP jest zawiązana na czas nieokreślony.
§ 4

1. Terenem działania MCP jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą i siedzibą jego władz
jest miejscowość Chociule 36A, 66-200 Świebodzin.
2. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów, MCP może prowadzić działalność także poza
granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 5

MCP może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i
charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Uchwałę o przystąpieniu do
organizacji podejmuje Zarząd.

§ 6

1. MCP ma prawo do używania pieczęci, własnego logo, odznak organizacji zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2. Logo i nazwa MCP stanowią własność MCP i są prawnie chronione. Wykorzystywanie ich bez
pisemnej zgody Zarządu jest zabronione.

Rozdział II. Cele i środki działania

§ 7

Najważniejsze cele MCP to:
1. Działania promocyjne, mające na celu rozwój środowiska pojazdów marki Morgan.
2. Pomoc użytkownikom samochodów Morgan w rozwiązywaniu problemów technicznych i
eksploatacyjnych.
3. Ocena poziomu jakości obsługi w autoryzowanych salonach sprzedaży i autoryzowanych oraz
nieautoryzowanych serwisach samochodów marki Morgan.
4. Działania wskazane w par. 7 pkt 2 i 3 czynione są w dobrej wierze bez żądnej odpowiedzialności
MCP. Wszyscy, którzy skorzystają z tych sugestii, czynią to na swoją odpowiedzialność i powinni
zwrócić się po profesjonalną pomoc w przypadku jakichkolwiek niejasności.
5. Integrowanie członków MCP poprzez promocje aktywnych, prozdrowotnych i edukacyjnych form
„Klubowego” życia towarzyskiego, turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku.
6. Doskonalenie techniki jazdy i podnoszenie kultury w ruchu drogowym.
7. Uzyskanie zniżek na produkty i usługi w serwisach i sklepach motoryzacyjnych.
8. Promowanie marki MORGAN.

§ 8

MCP realizuje swoje cele poprzez:
1. Utrzymanie własnej strony internetowej zawierającej informacje MCP.
2. Wszechstronne propagowanie sprawdzonych zasad użytkowania i napraw samochodów Morgan,
3. Organizowanie zlotów, festiwali i innych imprez związanych z pojazdami marki Morgan.
4. Propagowanie bezpiecznej turystyki samochodowej i sportów samochodowych.
5. Współpracę i wzajemną pomoc członków MCP.
6. Gromadzenie i prawidłowe zarządzanie środków finansowych na realizacje celów MCP.

str. 2
7. Utrzymywanie współpracy z oficjalnymi przedstawicielami firmy MORGAN MOTOR COMPANY na
terenie Polski w celu zapewnienia MCP jak najlepszego dostępu do informacji na temat produktów i
usług oferowanych przez tą firmę.
8. Utrzymywanie współpracy z osobami prawnymi i fizycznymi.
11. Utrzymywanie współpracy z innymi organizacjami o podobnym charakterze działania.
12. Inne działania zgodne z celami MCP, inspirowane przez jego członków.
Rozdział III. Członkowie MCP

§ 9

Członkowie MCP dzielą się na:
1. Właścicieli pojazdów MORGAN ;
2. Sympatyków/fanów marki Morgan
3. Honorowych Uczestników MCP

§ 10

1. Członkiem MCP może być właściciel pojazdu Morgan Motors, a także sympatyk marki Morgan
Motors, po uiszczeniu rocznej opłaty klubowej określanej przez Zarząd.
 
 

§ 11

Przyjęcia w poczet Członków MCP dokonuje Zarząd w drodze uchwały po złożeniu, przez kandydata
na członka, deklaracji przystąpienia do MCP i po opłaceniu pierwszej stosownej do kalendarza składki
rocznej.

§ 12

Członkowie MCP mają prawo do:
1. Uczestniczenia w życiu klubu
2. Zgłaszania postulatów i wniosków oraz wyrażania opinii dotyczących działalności MCP.
3. Udziału we wszelkiego rodzaju szkoleniach, zlotach i imprezach organizowanych przez MCP oraz
organizowanych przez inne organizacje krajowe i międzynarodowe reprezentując barwy MCP.
4. Korzystania ze wszelkiego rodzaju zniżek udzielanych członkom MCP przez współpracujące ze
MCP podmioty.
5. Noszenia odznak MCP i reprezentowania jego barw.
§ 13

Do obowiązków Członków MCP należy:
1. Przestrzeganie statutu i ustaleń Zarządu MCP.
2. Aktywne uczestnictwo w działalności MCP.
3. Wykorzystać znaki MCP do oznakowania swojego pojazdu.
4. Godne reprezentowanie MCP.
5. MCP nie bierze odpowiedzialności za działania członka, niezgodne ze stanowiskiem Zarządu a
także godzące w ogólne wartości współżycia społecznego.
6. W przypadku stwierdzenia przez Zarząd, że członek MCP działa w sposób niezgodny z celami i
standardami Klubu, Zarząd może podjąć decyzję o wydaniu ostrzeżenia lub usunięciu takiego członka
z klubu. W takim przypadku członek klubu ma możliwość pisemnego wyjaśnienia swojego
zachowania. Ostateczną decyzję o członkostwie podejmuje Zarząd.

§ 14

Członkostwo w MCP wygasa na skutek:
1. Rezygnacji członka zgłoszonej pisemnie na ręce jednego z członków Zarządu.
2. Nieopłacenia kalendarzowej składki rocznej
3. Śmierci członka Stowarzyszenia.

str. 3

Rozdział IV. Postanowienia końcowe

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszy statutem, MCP rządzi się sądem koleżeńskim i
postanowieniami Zarządu.

§ 16

Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą potwierdzenia przez Zarząd MCP.
Potwierdzono w sierpniu 2022.